HvaSomOpptarOss

Hva som opptar oss

 

Citiplans grunnperspektiv er at by- og næringsutvikling henger sammen og at det er i møtet mellom mennesker innovasjon skjer.

 

Derfor gjelder det å legge til rette for de uformelle møteplassene i bygninger og byrom.  Levende byer koblet sammen i større byregioner gir attraktivitet og regional konkurransekraft der 1+1 blir mer enn 2!

 

I Citiplan er vi opptatt av å:

 

  • være involverende, engasjerte og bevisste på prosesser og samarbeidsformer

 

  • se bredden i problemstillingene, vite hvor vi er og klargjøre handlingsalternativer

 

  • basere oss på et best mulig faglig beslutningsgrunnlag

 

  • bidra til økt gjennomføringskraft hos oppdragsgiver

 

  • ta ut og utvikle det beste i oss selv og de vi jobber sammen med

Hvordan vi forholder oss til oppdrag

 

Ethvert oppdrag er forskjellig. Oppdragsgiver, kontekst, type oppgave, forventninger til resultater og behov for å skape gjennomføringskraft varierer fra oppdrag til oppdrag. Oppdragsbeskrivelsen er et element for å forstå hva oppgaven går ut på. I tillegg kommer vår kunnskap og erfaring med regionen, andre planprosesser, føringer fra lokale, regionale og nasjonale myndigheter og aktørene som vil bli involvert. 

 

En leveranse av oppdrag består av prosessen, kunnskap og økt forståelse som oppstår gjennom prosessen, og dokumentasjon i form av en rapport og eventuelt vedlegg i form av kart, grunnlagsdokumentasjon etc.

 

Citiplan er opptatt av å levere rapportering fra oppdragene som gjør det lett for oppdragsgiver å formidle resultatene, og som bidrar til økt forståelse av problemstillingene, dagens situasjon og handlingsalternativer fremover. Vi tror hva som leveres til oppdragsgiver er viktig for å få til dette.

Kommunikasjon med oppdragsgiver


Alle oppdrag er en mulighet for læring, økt innsikt og utvidelse av faglig nettverk både for oppdragsgiver og Citiplan. Vi er opptatt av å skape en prosess som gjør læringsutbyttet så stort som mulig for oppdragsgiver, uten at det går ut over effektiviteten i gjennomføringen av oppdraget. Strategiene for å få til dette er:

  • Direkte kontakt med oppdragsgiver på alle kritiske punkter i oppdraget.

 

  • Effektive arbeidsmøter hvor problemstillinger bearbeides og konklusjoner for videre arbeid trekkes. Citiplan vil fasilitere møtene med oppdragsgiver dersom ikke annet avtales.

 

  • Fysisk tilstedeværelse hos oppdragsgiver i viktige faser av arbeidet dersom det er ønskelig og lar seg gjennomføre på en effektiv måte (kontorarbeidsplass, tilgang til nett, skrivere m.m.). Tilstedeværelse avklares med oppdragsgiver ved oppstart av oppdraget.